Gemeente Tilburg, BAT

Gemeente Tilburg, BAT

In deze campagne staat het correct sorteren voor een duurzaam resultaat centraal. Afval is een grondstof voor nieuwe producten. Dat is vaak nog abstract, terwijl je het erg mooi inzichtelijk kunt maken. In het ontwerp laten we zien dat afval gerecycled wordt voor nieuwe dagelijkse producten in de eigen omgeving. Dit maakt het afval sorteren relevant en laat zien dat je door te sorteren en recyclen bijdraagt aan een tweede leven van afval.

In de uiting op de vuilniswagen is afval afgebeeld als een begin van nieuw te ontwikkelen producten die gebruikt worden door iedereen. 


Disiplines

strategie  I concept  I copy  I grafisch ontwerp  I fotografie